Административно финансијски сарадници

Радивојевић Снежана, секретар школе

Николић Драгица, шеф рачуноводсва

Минкић Братислав, благајник

Стојаноски Христијан, техничар за машине и уређаје