Ученички парламент

Шта је Ученички парламент?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања  ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

У школској 2023/24. години Ученички парламент чине 3 ученика из седмог и осмог разреда, као и ученици средњег образовања ШОСО“ Царица Јелена“.