Контакт

Телефон

Адреса: Гоце Делчева 2, Ниш

Школа за основно и средње образовање
„Царица Јелена“ – Ниш