Редовна настава

Настава представља сложен, плански и организован процес и  одвија се  по унапред прописаном плану и програму рада. У нашој школи деца редовну наставу похађају по унапред припремљеном индивидуално образовном плану и програму, израђеном у складу са могућностима сваког детета понаособ. Настава подразумева релизацију различитих образовних програма намењеним за различите узрасте. Па тако, у нашој школи своје образовање и васпитање, започињу и дечица најмлађег узраста у развојној групи са којима ради дефектолог. У раду са њима подстиче се и стимулише: сензорни развој, психомоторни/телесни развој, као и развој говора.  

Ту је и припремни предшколски програм где се кроз различите активности, такође, стимулише целокупан развој, а деца се постепено припремају за укључивање у први разред. Основно образовање деца пролазе кроз два циклуса и оно предстваља приоритет и основу за развој сваког детета. У раду са децом користи се додатна наставна средства, односно мноштво дидактичких средстава и материјала.

Своје даље школовање, по завршетку основног образовања, деца могу да наставе, кроз средњешколско образовање, бирајући један од понуђених смерова за које се ученици оспособљавају. У зависности од одабира подручја рада : машинство и обрада метала, текстилство и кожарство, подручје рада личне услуге и шумарство и обрада дрвета, ученици могу да стекну занимање – бравар, конфекцијски шивач или ручни ткач, фризер или израђивач дрвене галантерије. Пракса се одвија у опремњеним и прилагођеним радионицама.