Обогаћени једносменски рад

Одабиром Министарства просвете,  наша школа је постала једна од 204 школе која реализује пројекат Обогаћени једносменски рад.

Циљ пројекта је да се ученицима омогући да квалитетно проведу своје слободно време, да се физички и ментално развијају на здрав и разноврстан начин, а све то кроз активности које школа нуди и које су у функцији развоја способности, интересовања и креативности ученика.

Активности се реализују након завршених часова редовне наставе и бесплатне су. Ученици, уз сагласност родитеља, бирају активности у складу са својим склоностима.

Наша школа је понудила ученицима више разноликих активности:

Наше предузетништво: сналазимо се у природи и правимо одељењске вртове

У оквиру обогаћеног једносменског рада израђивали смо еколошке календаре у коме су распоређени сви међународни дани везани за екологију. Израђивали смо врећице за лековито и миришљаво биље које смо сакупљали у природи. Моделовали смо различите одевне предмете на папиру од лишћа из школског дворишта. Активности су праћене радионицама и презентацијама које су имале за циљ подизање еколошке свести, развијање емпатије према природи и животном окружењу, подизање свести о здрављу и хигијени, као и развијање креативности ученика.

Животне вештине,  Умем ја то и сам/а, први циклус

Све активности у оквиру пројекта Животне вештине, су прилагођене индивидулним способностима ученика у циљу што већег осамостаљивања у обављању свакодневних животних активности. Ученици су усвојили основне вештине бриге о себи у погледу одржавања хигијене (правилно прање руку, правилно прање зуба, умивање и брисањелица, брисање носа и одлагање употребљене марамице у корпу, упознавање и примена разних козметичких средстава за лице и косу). Кроз разне активности научили су шта чини прибор за јело и како се правилно и у којим случајевима користи (употреба кашике, виљушке и ножа у зависности од врсте хране). Учество  вали су у постављању и распремању стола и правилног распореда прибора за јело.

Животне вештине,  Умем ја то и сам/а, други циклус

У овој групи, ученици су током првог  полугодишта  добијали подршку у области животних вештина(Умем ја то и сам/сама). Активности су усмерене  на упознавање ученика са простором кабинета животних вештина, брисање прашине-дозирање средства за чишћење, одлагање прибора за одржавање хигијене простора, руковање кухињским електричним апаратима, проветравање просторија, припрема за долазак гостију, припреме хране.Разговарало се са ученицима о слободном времену радним даном и викендима, и њиховим   кућним обавезама. Све активности су  се одвијале у атмосфери која одговара реалним животним ситуацијама, реализоване су  све предвиђене активности онако како је то уобичајено у свакодневном животу.Такође се разговарало о основним  правилима кућног реда у згради, правила кућног реда у кући, понашање према комшилуку. Како правилно користити веш машину – програме и избор програма за прање.Часови су прилагођавани индивидуалним потребама ученика, али је група прилично компактна, а присутна је и вршњачка подршка. Активности у групи се изводе у позитивној атмосфери договора, сарадње и толеранције међу ученицима, уз поштовање правила лепог понашања.

Животне вештине,  Умем ја то и сам/а, средње образовање

Ученици су добијали подршку из области животних вештина (чување хране, одабир намирница, одржавање хигијене кухиње и животног простора.Часови су били прилагођени индивидуалним потребама ученика.

Игре за развој говора и моторике

У овој групи, деца су   добијала подршку у области развоја говора/ комуникације и развоја крупне и фине моторике. Активности су оствариване кроз заједничку игру, уз индивидуални приступ детету када је то било потребно. Активности су усмерене на слушање, препознавање, имитацију, понављање речи/реченица кроз говорне вежбе и ритмичко-музичке игре . Активности у развоју крупне моторике су: ходање на различите начине, имитирање кретања животиња, игре лоптом, игре спретности и брзине. За развој фине моторике, активности су биле: слагање, ређање, низање, имитација покрета прстима, цртање линија, спајање тачкица.   Часови су прилагођавани индивидуалним потребама ученика.С обзиром да је група хетерогена, радило се у јако позитивној и подстицајној атмосфери.