Школа данас

Наша школа се налази у градској општини Палилула,  на подручју града Ниша у улици  Гоце Делчева број 2. Прво што ћете приметити је наше прелепо двориште пуно зеленила и цвећа. Деци пружа квалитетно проведено време ван наставе. У њему проводе сваки слободан тренутак а неретко га користимо за одржавање часова у природи као и организовање разних радионица. У једном делу дворишта се налази и спољни терен који је опремљен мобилијаром за мале спортове. ШОСО „Царица Јелена“ је на путу свог постојања  прошла кроз различите реформе и просторна реконструисања.

Наша делатност је развојно, предшколско, основно и средње образовање деце са свим сметњама у развоју. У ШОСО „Царица Јелена“ се образује око 140 ученика . Хронолошки узраст ученика креће се од 7 година па све до завршетка школовања, а капацитет школе је 180 ученика. Квалитет ученичког простора је усклађен са стандардима.

Школска зграда има два нивоа. У приземљу се налазe:  4 класичних и 2 учионице са интерактивном таблом, кабинети (за музичко, ликовно и техничко образовање), дигитална учионица која је претворена у класичну учионицу са пројектором и неколико службених просторија за административно особље школе.У приземљу се такође се налази и библиотека са разгласом у којој је смештена сублимациона машина за потребе ученичке задруге „Сунцокрети”, кабинет животних вештина за извођење наставе у оквиру обогаћеног  једносменског рада и 1 просторија за родитеље. Извођења практичне наставе у средњем образовању се реализује у  опремљеним радионицама и то: 1 ткачка, 1 текстилна  и  2  машинске радионице за извођење наставе бравара и дрвопрерађивачког смера са “CNC” машином за обраду дрвета као и 1 фризерска радионица. Часови физичког образовања, корективно превентивне вежбе и приредбе се одржавају у фискултурној сали која поседује свлачионице са тоалетом и тушем као и 1 службена просторија медицинског особља.  На спрату су 3 савремено опремљене учионице за потребе реализовање разредне наставе (сви ученици наше основне школе добијају бесплатан доручак и ужину), као и  2 просторије продуженог боравка за ученике млађих разреда (сви корисници продуженог боравка добијају бесплатан ручак). Ту је и службена просторија за рачуновдство, трпезарија, кабинет логопеда, 1 просторија за извођење наставе предшколског припремног периода и развојне групе, тоалет са прилагођеним блоком за ученике са телесним инвалидитетом,  неколико службених просторија за особље. 

Настава се изводи у једној смени и организована је као разредна (у млађим разредима) и предметна (у старијим разредима и у средњем образовању), а неколико година уназад наша школа је увршћена у пројекат обогаћени једносменски рад. Осим редовних ученика, школа се бави преквалификацијом  ванредних ученика за занимања трећег степена.

Безбедност ученика приоритет је у стратегији и организацији школе. Осим стандардних метода дежурстава, она је остварена и ефикасним електронским системом заштите и видео надзором, а успостављена је и чврста сарадња са школском полицијом.

Сви објекти школе и школског дворишта покривени су видео надзором. Поседујемо и комби возило чиме су обезбеђени услови за организован боравак ученика ван установе са циљем структуирања њиховог слободног времена и повезивањем са одговарајућим друштвено-културним институцијама, као и превоз ученика до школе.Код нас се могу уписати деца из целог нишавског округа.

Нaстaва у школи се изводи коришћењем мултимедијaлних нaстaвних сaдржaја а посебaн aкценaт се ставља нa интерaктивност и прилaго-ђaвaње учењa потребaмa појединцa.
Посебна пажња у школи посвећује се људским ресурсима. Школа има  67 запослених, а у настави је ангажовано 50  наставика. Скоро сви запослени наставници прошли су кроз неки облик едукације (разни облици рачунарске обуке, реформа, школски програми, модуларни системи, обуке из области струке, педагогије и психологије…)

Наставници поседују домаће и међународне сертификате о завршеним едукацијама организованих од Министарства просвете и спорта, као и од стране иностраних влада и међународних организација.Један број наставника и дефектолога су у циљу постизања бољих резултата стекли и стручну доквалификацију на ФАСПЕР-у.

Сваке године се у школи организује стручно усавршавање у просторијама школе са актуелним темама из области образовања ученика са сметњама у развоју.

 Однос између наставника и ученика укључује обострано поверење, отвореност и искреност. Позитивној атмосфери доприноси млад кадар мотивисан за увођење иновација и стручно усавршавање, као и добро руководство отворено за сарадњу. Успешно оспособљавамо ученике да се лично и професионално интегришу у своју средину по завршетку професионалног оспособљавања.

Наша школа негује целовит приступ детету који укључује не само стручност већ и срце и душу. Деца се код нас оспособљавају за живот, како професионално тако и социјално и емоционално. Кроз однос са нама, деца стичу искуство које их подржава за цео живот. Наше личности се не исцрпљују тиме што се великодушно дајемо овој деци. Ми желимо да будемо међу оним школама које живе стотинама година јер имају душу. 

Школску славу, Светог Саву обележавамо редовно, по реду и обичајима, уз присуство свих учесника у школовању и госте за које су нам врата увек отворена. Уз приредбу наших ученика прикупљамо и средства за школске екскурзије и организујемо акцију за сакупљање пакетића за нашу децу. Увек имајући у виду специфичност животног окружења и материјалних  могућности одређеног броја наше деце.

Наши заполени већ дуги низ година пружају додатну дефектолошку подршку деци са сметњама у развоју у предшколској установи “Пчелица” у  Нишу. Подршка се пружа васпитачима, родитељима и стручним сарадницима.

У школи постоји  8 секцијa које нашој деци дaју прилику дa квалитетно проведу део свог слободног временa. Члaнови нaших спорстких секцијa  постижу  резултaте нa разним тaкмичењимa. Наша школа се истакла организацијом републичких такмичења и остварили завидне резултате. Наши ученици радо одлазе на организоване кампове где стичу потпуно нова искуства, одакле се враћају пуни лепих емоција и успомена.

У школи је формирaн тим за Вршњачко насиље, ученички парламент,  Дечији савез, поново је покренута ученичка задруга под новим називом „Сунцокрети“ која је почела са радом 2019. године.