Специфичности рада

Нашим ученицима је омогућено квалитетно и свеобухватно школовање кроз специфичан начин рада наше школе која поседује Монтесори учионице за ученике нижих разреда и у којој се организују вежбе реедукације психомоторике, логопедске вежбе као и музичко-ритмичке вежбе. Такође, поред тога, школа поседује и кабинет за израду дидактичког материјала који се посебно израђује за потребе наставе прилагођене индивидуалним способностима ученика.

МОНТЕСОРИ УЧИОНИЦА

Учитељи, васпитачи и наставници наше школе се труде да прате и поштују Монтесори метод. У складу са тим, наше учионице имају много природног светла и слободног простора како би се ученицима омогућило приступачно и лепо окружење за рад. Све наше учионице поседују намештај и реквизите за рад од дрвета, интерактивне монтесори табле и играчке које стимулишу учење, вежбање фине моторике, истраживање и унапређивање вештина моторичког развоја.

ЛОГОПЕДСКЕ ВЕЖБЕ

Школа поседује и логопедски кабинет у којем се логопедски рад одвија индивидуално са ученицима нижих и виших разреда. Сви поступци који се примењују у раду прилагођавају се психолошкој и говорној зрелости сваког ученика понаособ. Циљ ових вежби је развијање, како вербалне, тако и невербалне комуникације, али и целокупне личности детета.

РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ

У нашој школи, обучени реедукатори психомоторике, организују индивидуалне вежбе реедукације психомоторике које доприносе ублажавању специфичних тешкоћа у једној или више области психомоторног и сензомоторног функционисања и које им омогућавају даље успешније учење и развој. Организују се вежбе реедукације психомоторике, вежбе за стимулацију когнитивних способности и вежбе за развој практичних вештина и то све на основу дефектолошке процене и у складу са израђеним индивидуалним плановима рада за сваког ученика.

МУЗИЧКО-РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ

Музичке вежбе у комбинацији са ритмом и покретом помажу деци да побољшају грубу и фину моторику, као и вербално и невербално резоновање. Због тога наша школа поседује и музички кабинет у којем наши наставници музичког изводе ове вежбе и код ученика развијају осећај за ритам. Један такав пример јесте активност спровођења ритмичке пратње на Орфовом инструментаријуму који, у комбинацији са покретом, стимулише и побољшава пажњу и учење код деце.

КАБИНЕТ ЗА ИЗРАДУ ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА

Како бисмо омогућили ученицима са посебним образовним потребама олакшано праћење наставе и лакше усвајање градива опремили смо кабинет у којем се израђују дидактичка средства и материјали који се касније користе у школским условима за лакше савладавање одређених вештина, али и као помоћно средство и подстицај у учењу.

Дидактичка средства која се израде служе за стимулацију и развој различитих области, пружају  могућност за ефикасније учење, развијање пажње и концентрације, побољшање фине моторике, вежбање координације око-рука, визуелне перцепције, стимулацију чула, стимулацију способности које се односе на читање и писање и математичке активности. Наочаре за виртуелну реалност омогућавају ученицима визуелизацију градива и тако им помажу да се што боље унесу у наставни процес и добију потребне информације

АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА У ШКОЛИ

Асистивна технологија подразумева скуп адаптираних помагала, уређаја и опреме као и начине за њихово коришћење. Она могућава нашим ученицима да изведу задатке које раније нису могли, или су могли уз велике потешкоће, користећи технологију као помоћно средство. Због тога школа поседује одређену асистивну технологију која се свакодневно користи у настави, као што је на пример: интерактивна табла, робот пчелице, VR наочаре, комуникатори…

Интерактивне табле су средство које доприноси мотивацији и социјализацији деце, а едукативне садржаје чини очигледнијим и занимљивијим. Показало се да је интерактивни облик едукације од изузетног значаја за рад са децом са сметњама у развоју.

Пчелица је робот који се креће по поду и који се на једноставан начин програмира. Робот има једноставне, за ученике , разумљиве команде које га чине идеалним алатом за учење контроле, управљачког језика и програмирања.

Наочаре за виртуелну реалност омогућавају ученицима визуелизацију градива и тако им помажу да се што боље унесу у наставни процес и добију потребне информације.

МЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ

Поред свих ових специфичности, још један важан сегмент наше школе јесте медицинско особље које спроводи превентивно-здравствену заштиту свих ученика. То укључује здравствено хигијенски преглед; поделу прописане медикаментозне терапије; медицинске интервенције приликом повреда или епи напада; пријем и пратња ученика приликом доласка у школу или одласка из школе, али и многе друге ствари које осигуравају безбрижан и сигуран боравак наших ученика у школи.

ШКОЛСКА КУХИЊА И ТРПЕЗАРИЈА

Неизоставан део школе јесте и школска кухиња и трпезарија за ученике свих циклуса, у којој проводе велики одмор и имају свакодневно обезбеђену ужину и ручак.