Продужени боравак

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно образовног рада, који има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности. Образовно – васпитни рад у продуженом боравку организован је пре и после часова редовне наставе, у оквиру кога ученици имају оброке, самосталан рад и низ различитих слободних активности. Рад у продуженом боравку је организован у складу са потребама наших ученика.

Задатак наставника – дефектолога је да користи различите методе и технике учења, које одговарају индивидуалним карактеристикама и потенцијалима сваког ученика. У раду се користе просторије продуженог боравка, дигитална учионица, школска сала, спољни спортски терени и двориште школе.

Рад у продуженом боравку одвија се кроз:

  • Индивидуални и самостални рад са децом,
  • Васпитање и образовање ученика,
  • Изградњу идентитета ученика и развијање осећаја одговорности за своје поступке,
  • Предузимање превентивних мера ради очувања здравља ученика,
  • Подстицање ученика на самосталан рад и стицање радних навика,
  • Развијање социјалних и комуникационих вештина,
  • Сарадњу са родитељима,
  • Сарадњу са другим установама и локалном  заједницом.

Радионица „Царска зимница“

Сваке године у доба јесени се одржава „Фестивал зимнице„  на којем се представљају произвођачи зимнице на територији целе Србије. Наши ученици из продуженог боравка су на сликовит начин обележили тај дан и израдили „царску зимницу“ и успут научили поступак конзервисања поврћа и воћа.

По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено према индивидуалним афинитетима сваког детета. Активности у слободном времену ученика имају првенство рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се.Ученици су изразили жељу да посете ученике и наставника практиче наставе. Наставник их је упознао са њиховим занимањима и са њима одрадио модел троугла од метала.