Технички радници и помоћно особље

Маринков Милена, сервирка хране

Спасић Часлав, домар мајстор одржавања

Динић Добрица, домар

Филиповић Бранка, радник на одржавању хигијене

Миловановић Планка, радник на одржавању хигијене

Илић Љиљана, радник на одржавању хигијене

Златановић Данијела, радник на одржавању хигијене

Бранимир Николић, радник на одржавању хигијене