О нама

Школа већ више од пола века успешно образује и васпитава децу и ученике са сметњама у развоју. Од тренутка када је формирана као засебна установа 1967. године, Школа  се  непрекидно развијала  у  правцу  изградње  система  савременог  приступа едукацији и рехабилитацији.

Гоце Делчева 2, 18000 Ниш

Контакт: 018/560-848 или sosocjelenanis@gmail.com