Кућна настава

Кућна настава подразумева спровођење васпитно-образовног рада у кућним условима ученика у основном и средњем образовању. Овом наставом обухваћени су сви ученици који због оправданих здравствених разлога нису у могућности да похађају наставу доласцима у матичну школу.

 Овакав начин спровођења наставе наша школа негује годинама, а сваке године се повећава број ученика који су у кућним условима обухваћени наставом. Наставници прилагођавају наставу здравственом стању ученика и наилазе на изузетну сарадњу са родитељима што заједно доприноси успешној и квалитетној настави. Ученици који су обухваћени оваквим видом наставе убрајају се у сталне ђаке наше школе. Учествују у свим активностима школе.

Овакав вид наставе је успешан и њиме се постижу изузетни резултати у процесу континуираног образовања и васпитања ученика. Циљ кућне наставе је да се обухвате сви ученици образовно-васпитним системом и да се функционално оспособе за активности из свакодневног живота, као и да се социјализују и интегришу кроз посебан облик рада. Право на кућну наставу имају сви ученици са решењем интерресорне комисије. Наставници кућне наставе су дефектолози различитих смерова, специјализовани и распоређени у зависности од типа подршке коју учениково стање захтева, као и наставници са дефектолошким остручавањем за стручне предмете у средњој школи.