Стручни сарадници

Тасић Гордана, социјални радник

Свилар Пејић Теа, психолог

Стефановић Аца, сарадник за израду дидактичког материјала

Михаиловић Зорица, библиотекар