Наставно особље

Костић Олгица, дефектолог васпитач у развојној групи

Жикић Марија, дефектолог васпитач у ПП групи

Јеленковић Војкица, дефектолог наставник у првом циклусу

Пилиповић Јелена, наставник разредне наставе

Каркић Марија, дефектолог наставник у првом циклусу

Јовановић Лабовић Наташа, дефектолог наставник у првом циклусу

Петровић Марија, дефектолог наставник у првом циклусу

Недин Ивана, дефектолог наставник у првом циклусу

Милићевић Лидија, наставник српског језика и књижевности

Петровић Бојана, наставник српског језика и књижевности

Младеновић Александра, наставник српског језика и књижевности

Тошић Јелена, наставник енглеског језика

Крстић Марија, наставник енглеског језика

Стаменковић Соња, наставник руског језика

Тричковић Бранислав, наставник музичке културе

Ристић Владица, наставник ликовне културе

Илић Весна, наставник физичког и здравственог васпитања

Ивановић Ана, наставник физичког и здравственог васпитања

Костић Стефан, наставник корективне гимнастике

Здравковић Соња, наставник матетатике

Радичевић Александра, наставник математике

Стефановић Аца, дефектолог наставник

Младеновић Иван, дефектолог наставник

Стојановић Милица, дефектолог наставник

Крстић Драгана, наставник географије

Петковић Владислав, наставник историје

Дачић Данијела, наставник хемије

Ћирић Дејан, наставник машинске групе предмета

Живковић Даворин, наставник практичне наставе

Марина Н. Митић, наставник текстилне групе предмета

Андрејевић Биљана, наставник текстилне групе предмета

Марина Х. Митић, наставник текстилне групе предмета

Стевановић Верица, наставник текстилне групе предмета

Стојковић Ана, наставник стручних предмета –женски фризер

Марковић Ивана, наставник стручних предмета –женски фризер

Радовановић Александар, наставник стручних предмета –обрада дрвета

Ђорђевић Катарина, дефектолог наставник у кућним условима

Ковачевић Живковић Наташа, дефектолог наставник у кућним условима

Димитријевић Ана, дефектолог наставник у кућним условима

Тодоровић Јована, дефектолог наставник у кућним условима

Митић Јован, дефектолог наставник у кућним условима

Станковић Денчић Милица, наставник стручних предмета у кућној настави

Јанковић Зорана, наставник стручних предмета у кућној настави

Миловановић Војкан, наставник логопедских вежби

Стојиљковић Јелена, наставник у продуженом боравку

Младеновић Ничић Марија, наставник у продуженом боравку

Љубисављевић Станковић Слађана, наставник у продуженом боравку