Елементор #2523

Тим стручњака различитих професија креира програме и стратегије за рад са децом различитих развојних тешкоћа. Остварује сарадњу са свим васпитно – образовним установама из локалне средине и у сарадњи са стручним тимовима тих установа изналази најбоља решења за превазилажење проблема у одвијању васпитно – образовног процеса са децом са развојним сметњама.