Припремна настава за ученике 8. разреда

Припремна настава за полагање Завршног испита за ученике 8. разреда реализује се сваке године у другом полугодишту, као и две недеље након завршене наставне године, а пре почетка полагања Завршног испита.
Припремна настава се организује из предмета који се пoлажу на Завршном испиту, из обавезних предмета – српски језик и књижевност и математика, као и из трећег изборног предмета (историја, биологија, хемија, физика или географија). Ове године изборни предмети за трећи тест, на основу изјашањавања ученика су: биологија и историја.

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА.

Повезано