Припремна настава за ученике 8. разреда

Припремна настава за полагање Завршног испита за ученике 8. разреда реализује се сваке године у другом полугодишту, као и две недеље након завршене наставне године, а пре почетка полагања Завршног испита.
Припремна настава се организује из предмета који се пoлажу на Завршном испиту, из обавезних предмета – српски језик и књижевност и математика, као и из трећег изборног предмета (историја, биологија, хемија, физика или географија). Ове године изборни предмети за трећи тест, на основу изјашањавања ученика су: биологија и историја.

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА.

Платформа „Чувам те“ је прва национална платформа за превенцију и заштиту од вршњачког насиља у школама Србије. На овој платформи, ученици, родитељи и наставници ће моћи да пронађу све информације које се тичу врсте насиља и поступања у различитим ситуацијама. Посебно важан сегмент који се налази на платформи јесу онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике.

https://www.cuvamte.gov.rs

Предавање за родитеље

Предавање за родитеље и наставнике ,, Сервиси подрске за особе са инвалидитетом у локалној заједници“ реализовали смо уз помоћ социјалних радника Центра за пружање социјалне заштите ,,Мара“, Кристине Андјелковић и Милице Раденковић. Циљ предавања је био информисање родитеља и наставника о свим доступним сервисима подршке за особе са инвалидитетом из области социјалне заштите, образовања и запошљавања у локалној заједници на нивоу града Ниша.